Irlandia - Glendalough - grudzień 2008
Irlandia - Klify - styczeń 2007
Irlandia - Blessington - grudzień 2008
Irlandia - Ashford - styczeń 2009
Irlandia - Tollamore - styczeń 2009
Irlandia - Klify Moher - styczeń 2007
Irlandia - Klify Moher - styczeń 2007
Irlandia - Ennis - styczeń 2007
Irlandia - Klify Moher - styczeń 2007
Irlandia - Klify Moher - styczeń 2007
Irlandia - Klify - styczeń 2007
Irlandia - Blessington - grudzień 2008
Irlandia - Newbridge - grudzień 2006
Irlandia - Glendalough - grudzień 2008
Irlandia - Klify Moher - styczeń 2007
Irlandia - Blessington - grudzień 2008
Irlandia - Klify Moher - styczeń 2007
Irlandia - Glendalough - grudzień 2008
Irlandia - Glendalough - grudzień 2008
Irlandia - Howth - grudzień 2008
Irlandia - Kildare - styczeń 2007
Irlandia - Klify Moher - styczeń 2007
Irlandia - Klify Moher - styczeń 2009
Irlandia - Glendalough - grudzień 2008
Irlandia - Blessington - grudzień 2008
Irlandia - Howth - grudzień 2008
Irlandia - Klify Moher - styczeń 2007
Irlandia - Klify Moher - styczeń 2009
Irlandia - Klify - styczeń 2007
Irlandia - Klify - styczeń 2007