Polska - Inwa³d - maj 2007
zachód s³oñca, wie¿a Eifla, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
krzywa wie¿a w Pizzie, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
£uk triumfalny, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
Watyn, plac, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
Big Ben, Londyn, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
£uk triumfalny, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
Watykan, plac, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
Watyn, plac, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
Kraków, sukiennice, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska, Bia³y dom
Polska - Inwa³d - maj 2007
¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
sukiennice, Kraków, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
mur chiñski, ¦wiat Miniatur, Inwa³d
Polska - Inwa³d - maj 2007
wie¿a eifla, Statua wolno¶ci, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
£uk triumfalny, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
brama Berliñska, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska
Polska - Inwa³d - maj 2007
woda, statua wolno¶ci, ¦wiat Miniatur, Inwa³d, Polska